Mô hình hoạt động

1. Đăng ký chuyển khoản
Hoàn tất điền thông tin trong 01 phút

2. Kết nối
Ngay lập tức khách hàng có thông báo từ tư vấn viên

3. Xét duyệt
Kết quả nhanh chóng khi nhận hồ sơ

4. Nhận tiền
Tiền sẽ được chuyển khoản ngay khi kí kết

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Chuyển tiền quốc tế là chuyên gia tài chính của bạn, thông tin chính xác về tỉ giá đồng tiền hàng ngày, đảm bảo quyền và lợi ích khách hàng, tư vấn các sản phẩm tài chính.

Chọn hình thức chuyển tiền


    TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 24/7